Psykoterapi og Analyse Otto Krag, 50 100 750, ok@ottokrag.dk Dansk Psykoterapeutforeningen.

Otto Krag, Struenseegade 13A, 1, 2200 N, ok@ottokrag.dk, 50 100 750

Henvendelsesårsager kan være:


- problemer på arbejdspladsen f.eks. Stress (kort eller i lang tid), udmattelse, chikane fra kolleger, svært ved at at stå frem med meninger/ synspunkter, udbrændthed, mobning.


- at få coaching/ supervision til jobskift,  job og karriereplanlægning.


Problemer i relationer:

- Kontaktproblemer, manglende selvværd/ selvtillid, rastløshed/ uro, - svært at sige


  fra, - problemer med at mærke og markere grænser.


- Samliv; - parforhold, - utroskab, - kæresterelationer, - skilsmisse,


- familierelationer, - forældrerolle - børn, - konflikter til forældre, - børn, - delebørn,


  adoptivbarn.


- Tidlige svigt


- Højdeskræk, social fobi, daglig angst.


- Forhold til egen krop og til at tage næring til sig


- Livsretning og livsvalg.


Traumatiske oplevelser: Eftervirkninger efter ulykker/ tab, chok, depression eller følelsesmæssige uligevægt, overgreb, ude af kroppen oplevelser, “uforklarelige” tilstande, pludselige stemningsskift.

Terapi for hvem