Psykoterapi og Analyse Otto Krag, 50 100 750, ok@ottokrag.dk Dansk Psykoterapeutforeningen.

Otto Krag, Struenseegade 13A, 1, 2200 N, ok@ottokrag.dk, 50 100 750

Side 2

Nogle reaktioner på at “håndtere” traumet på I situationen er ved at gå ind

i kamp - flugt, og hvis det ikke er muligt kan man opleve et kollaps eller andre personlige strategier.


Det kan give følgevirkninger med tilbagevendende genoplevelse af:


- begivenheden (flashback),


- føle sig hjælpeløs.


- undgåelse af situationer, som minder om traumet,


- kronisk alarmberedskab, (hyperarousal), hurtig puls,


- svedudbrud, hyperventilering, hjertebanken,


- hyperaktivitet, diffus angst,


- tilbøjelighed til at fare sammen.


Når symptomerne bliver kroniske kan det føre til;

- søvnforstyrrelser,- appetittab,

- seksuelle problemer,

- koncentrationsbesvær.