Psykoterapi og Analyse Otto Krag, 50 100 750, ok@ottokrag.dk Dansk Psykoterapeutforeningen.

Otto Krag, Struenseegade 13A, 1, 2200 N, ok@ottokrag.dk, 50 100 750

Kropspsykoterapi

Hoved og krop er et integreret hele, og vægten ligger i at styrke kommunikationen mellem de enkelte dele,  sætte ord på sansninger , stemninger og følelser, og skabe et kropsligt rum til at bære dem i, så det bliver muligt at handle og udtrykke sig fra et sted i sig  med vægt og sammenhæng.


I nogle af de samspil, vi har ”været nødt til” at indgå tidligere i vores liv, har skabt nogle prægninger og ”strategier” i vores personlighed, der var absolut nødvendige for at vi kunne skabe mest mulig ”tryghed” for os selv, men som i dag hindrer en i at udfolde sig fuldt og helt; som opleves som en bremse i de samspil vi gerne vil have med andre.

( Feks. Lært at være den pæne pige/  at skulle præstere for at få anerkendelse/ at ikke kunne mærke sine følelser i konfliktsituationer/  handler utilsigtet efter overgreb m.m.)


Overordnet handler et terapeutisk forløb om, at mestre sine ressourser  og etablere nye og mere hensigtsmæssige handlemåder.


Kontakt, nærvær, bruge og oversætte kroppens signaler og skabe en sammenhæng til ens kropslige og psykiske oplevelser.


Vores reference/ baggrund tager udgangspunkt i kroppen og det mentale.


Den terapeutiske proces tager udgangspunkt i hvordan og hvor ser du dit problem i din hverdag og hvordan du ønsker at opleve det fremover.